Venstre bekymret for vikarlærere uten videreutdanning

Lærere som ikke har fast jobb, fortviler over at de ikke får videreutdanning og frykter at de blir diskvalifisert. Venstres Guri Melby ber regjeringen ta grep.

– Vi har stor mangel på kvalifiserte lærere, og Norge trenger alle som er motivert til å gjøre jobben, sier Melby, som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget.– Jeg får tilbakemeldinger fra mange som sier de har forsøkt å få bli med på videreutdanning uten å få det, og som er ganske fortvilet. Det er viktig at vi ikke har et system som gjør at de blir utelatt og diskvalifisert som lærere mot sin vilje om noen år, sier hun til NTB.Midlertidig ansatte opplever at de ikke blir prioritert når kommunene skal velge hvilke lærere som skal få starte på videreutdanningen regjeringen krever de skal ha. Kompetansekravene for å undervise i norsk, engelsk og matte trer i kraft i 2025.Vet ikke omfangetUtdanningsforbundet deler Melbys bekymring og har tatt det opp med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.– Vi er kjent med at det er lærere som jobber som vikarer, som sliter med å få tilgang til videreutdanningen de ønsker, sier leder Steffen Handal.– Hvor stort problemet er, er det ingen som vet. Hvis statsråden ønsker å gjøre noe med det, må en eventuell ordning basere seg på fakta. Da må vi vite mer, sier han.Han opplyser at kommunene skal ha en plan for videreutdanning av lærere, men at det ikke er alle som har det.– Veldig mange kommuner er i en situasjon hvor de må rekruttere lærere. Da er det fornuftig å sørge for at vikarer får mulighet til å ta videreutdanning, sier han.Kommunenes ansvarI et spørsmål til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i høst tok Melby opp at lærere som mangler fordypning, har vansker med å få fast jobb. Hun spurte om han ville gjøre videreutdanningstilbudet mer tilgjengelig for midlertidig ansatte.– Det er opp til skoleeiere lokalt, i henhold til lokale planer for kompetanseutvikling, å prioritere hvilke lærere som skal få tilbud om stipend eller vikarordning for å delta på videreutdanning, svarte Sanner.Også lærere som ikke er en del av kommunenes prioriterte planer, kan søke om plass, men det forutsetter at det er ledig kapasitet. Han svarte videre at han hadde tatt opp saken med Utdanningsdirektoratet.– Ser på fleksible løsningerSanner sier til NTB at han har fulgt opp dette.– Jeg mener at det er behov for mer fleksible løsninger. Vi vil derfor se på mulighetene for å kvalifisere flere vikarer og andre lærere uten jobb i skolen gjennom videreutdanningsordningene, sier han, men uten å svare konkret på hvilke tiltak han ser for seg.– Etter 15. mars vil direktoratet og utdanningsinstitusjonene ha oversikt over ledig kapasitet og vil da kunne se på mulighetene for å tilby studieplasser til søkere som ikke er prioritert av kommunene, fortsetter han.1. mars gikk søknadsfristen ut for å starte videreutdanning til høsten. Det er to støtteordninger: En stipendordning til lærere som tar videreutdanning ved siden av full jobb, og en vikarordning som innebærer at de som tar videreutdanning, får fri med lønn.(©NTB)


Les også