Venstre lover kamp

Venstre lover å kjempe for å stoppe E-tjenestens masseovervåking.

Regjeringen har sendt ut et lovforslag på høring som vil innebære at Forsvarets etterretningstjeneste får mulighet til å overvåke og lagre nordmenns internettrafikk. Venstre vedtok på landsmøtet at de vil si nei til forslaget slik det ser ut nå.– I realiteten gir du militæret adgang til å masseovervåke norske borgere på norsk territorium. Men Forsvaret er der jo for å beskytte norske borgere, sier parlamentarisk leder Terje Breivik til NTB.Han påpeker at Riksadvokaten har slaktet forslaget, og Datatilsynet og Politiets sikkerhetstjeneste har også uttalt seg svært kritisk.– Når du først skal gi så mye makt, gi dem så stor adgang til inngripen i enkeltmenneskers privatliv og lager en så unøyaktig lovtekst, så sier det seg selv at dette må det jobbes med uansett.Vil argumentere førstBreivik mener det er for tidlig å slå fast at Venstre vil ta dissens og stemme imot et forslag som er lagt fram av regjeringen de selv er en del av.– Det er noe du prøver å unngå. Dette er et spørsmål som er svært viktig for Venstre, men jeg har ikke tenkt å bruke denne type middel før vi har brukt argumentets makt, sier han.Venstre vil bruke de mange kritiske høringssvarene for å forsøke å endre formuleringene, lover han.Det var Unge Venstre som foreslo at landsmøtet skulle behandle saken.– Jeg er glad for at et enstemmig landsmøte sier nei til digital masseovervåking av norske innbyggere. Personvernet vårt har blitt svekket de siste tiårene. Nå må Venstre jobbe for å ta det tilbake, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.Han har tidligere uttalt at han mener Venstre burde ta dissens i regjering og dermed ikke stille seg bak forslaget. Venstre har varslet i regjeringsplattformen at de kan komme til å gjøre nettopp det.Krysser grenseneI landsmøtevedtaket påpekes det at forslaget gir etterretningstjenesten mulighet til å lagre all elektronisk kommunikasjon som krysser norske landegrenser.– Siden serverne vi kommuniserer gjennom, ofte ligger i utlandet, vil det bety at myndighetene vil få mulighet til å samle inn det meste av det du foretar deg på internett, heter det.Partiet vedtok også at de som vil lagre IP-adresser, må ha konsesjon fra Datatilsynet.Dessuten vil partiet fjerne domstolens anledning til å blokkere nettsider med opphavsrettsbeskyttet materiale.Det siste innebærer at domstolene ikke skal kunne blokkere nettjenester som PirateBay som deler filer, film og musikk ulovlig, ifølge NRK.– Vi er ikke for at folk skal la være å betale for musikk og film, men det finnes bedre måter å løse det problemet på enn å blokkere nettsider, noe jeg mener er ganske autoritært, sier Hansmark.(©NTB)


Les også