Vil ha klart nei til aktiv dødshjelp: – Staten skal aldri ta liv

Å si ja til aktiv dødshjelp er grunnleggende i strid med helsetjenestens prinsipper, mener helseminister Bent Høie. Han ber Høyres landsmøte om å si klart nei.

Publisert 16. mars 2019 kl. 11.45
Oppdatert 16. mars 2019 klokken 11.46
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 256 ord
Under helgens landsmøte på Gardermoen skal Høyre for første gang på elleve år vedta nytt prinsipprogram. Et av temaene partiet skal ta stilling til der, er hvorvidt de skal fjerne sitt prinsipielle nei til aktiv dødshjelp.Helseminister Bent Høie er blant dem som mener partiet ikke bør gjøre dette.– Staten skal ikke hjelpe noen med å dø, og Høyres svar for folk som har det vanskelig skal aldri være aktiv dødshjelp. Dette er et fundamentalt prinsipp, som vi må stå fast på, sier han.Flere i partiet, deriblant Vegard Riseng fra Innlandet Høyre, vil gå i helt motsatt retning og si ja til aktiv dødshjelp.– Aktiv dødshjelp er ikke for alle, men det er viktig for de det gjelder. Ved å si nei til aktiv dødshjelp frarøver vi folk muligheten til å ta et dypt personlig valg om en verdig død, og en verdig siste fase i livet, sier han.I utkastet til prinsipprogram, som er utformet av nestleder Jan Tore Sanner, beholder Høyre sitt nei til aktiv dødshjelp. Et flertall i redaksjonskomiteen på landsmøtet har imidlertid under dissens innstilt på å fjerne nei-formuleringen.Leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, som selv er positivt til aktiv dødshjelp, er blant dem som mener partiet bør avvente.– Jeg ønsker ikke at debatten i Høyre skal begrenses i dette spørsmålet gjennom at det står eksplisitt i prinsipprogrammet. Det har også kommet forslag om at vi skal gå inn for et ja, men det er vi i komiteen mot. Det er bedre at det ikke står hva vi mener, sier Lunde til .(©NTB)