Bønder kan vente 23.500 kroner mindre i inntekter i år

Bøndenes inntekter anslås å gå ned med 23.500 kroner per årsverk i år, viser ferske tall. Tørkesommeren ga jordbruket et samlet tap på 3,1 milliarder.

Fredag ble tallene fra Budsjettnemnda for jordbruket offentliggjort. Dette danner grunnlaget for jordbruksoppgjøret, som starter 29. april når Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine krav til staten.Fra 2017 til 2018 hadde bøndene en inntektsvekst på 1 prosent, men i år ventes en nedgang på 6,6 prosent, altså 23.500 kroner per årsverk.Ekstremtørken i fjor sommer anslås å påføre jordbruket et tap på 3,1 milliarder kroner i løpet av 2018 og 2019. Det omfatter tapt produksjon, økte kostnader og lagernedbygging av grovfor.Staten tro til med en krisepakke på 525 millioner kroner, i tillegg til avlingsskadeerstatning. Inntektsberegningene som legges fram fredag er justert for den spesielle situasjonen, slik at de skal være mulig å sammenligne med tidligere år. Budsjettnemnda, der både staten og bondeorganisasjonene er representert, slår likevel fast at tallene for 2018 er mer usikre enn tidligere år.(©NTB)