Dale: Nullvekstmålet kan nås uten bompenger

Det finnes andre måter å nå målet om å unngå vekst i biltrafikken enn bompenger, ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Politikk

Dale legger ansvaret på lokalpolitikerne for at bilistene blir pålagt mye av regningen for bymiljø- og byvekstavtalene mellom staten og kommuner i en rekke byområder.– Jeg aksepterer at å prise vekk bilene er en effektiv måte å nå nullvekstmålet på, men det finnes andre måter, sier Dale til NTB.– Et av virkemidlene er for eksempel en vesentlig styrking av kollektivtilbudet, så folk kan velge å reise mer kollektivt enn i dag, fortsetter han.Motstanden mot bompenger brer seg og blir blant annet en parolesak i 1. mai-tog i Drammen og Sandnes. Det nye partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) stiller lister flere steder og kan stjele velgere fra blant annet Dales Fremskrittsparti.Ni byerBymiljø- og byvekstavtaler er inngått for blant annet Bergen-, Stavanger- og Oslo-området. Målet er å få flere til å parkere bilen og i stedet kjøre kollektivt, gå eller sykle, men avtalene omfatter også oppgraderinger og utvidelser av veier.Til sammen er det planer om byvekstavtaler for ni byer i Norge, og samtlige baserer seg på brukerfinansiering, altså bompenger, som en viktig finansieringskilde. Men regjeringen pålegger ingen å innføre bompenger, understreker samferdselsministeren.– Det blir ikke bompenger i byområder uten at en har foreslått det lokalt, konstaterer Dale, som antyder at noen av avtalene er blitt for ambisiøse. Men han mener dette er opp til lokalpolitikerne å avgjøre.– Det er enormt stor forskjell på hvor store kostnader en har tatt på seg, og hvor mye en har vært villig til å legge på bilistene å betale for, sier Dale.– Mye penger på bordetHan understreker imidlertid at byvekstavtalene er viktige for regjeringen.– Og vi legger fryktelig mye penger på bordet. Staten betaler for mer enn vi har ansvar for, sier han.I flere byer, blant annet i Drammen og Stavanger, har lokalpolitikere snudd og vil forkaste eller reforhandle byvekstavtaler fordi de betyr for store kostnader for bilistene.(©NTB)

jon georg dale
bompenger
Nyheter
Politikk