Endrer reglene for folkefinansiering

Finansdepartementet endrer regelverket slik at utlån gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering unntas konsesjonsplikt, på enkelte vilkår.

Folkefinansiering, på engelsk kjent som crowdfunding, er når enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt, enten ved hjelp av penger eller andre ressurser. Sammen med donasjon, belønning og aksjer er lån en vanlig form for folkefinansiering.Vilkårene departementet stiller for å unnta slike lån fra konsesjonsplikt, er at plattformene må drives av et låneformidlingsforetak eller et finansforetak, og at långivers samlede utlån ikke kan overstige 1 million kroner per år.– Folkefinansiering er fortsatt en ganske ny ordning som regjeringen ønsker velkommen og vil legge til rette for. Det har vist seg at det er behov for å tydeliggjøre reglene noe. Det gjør vi nå gjennom denne forskriftsendringen, sier finansminister Siv Jensen (Frp).Långivning er etter finansforetaksloven konsesjonspliktig for långiver, med mindre långivningen bare skjer i enkeltstående tilfeller.Lånebasert folkefinansiering kjennetegnes ved at lån formidles fra långiver til låntaker ved hjelp av en elektronisk plattform.(©NTB)