Fire ting som kan få deg kastet ut av KrF

KrFs landsmøte har vedtatt at det skal være mulig å kaste medlemmer ut av partiet dersom de bryter visse retningslinjer.

Politikk

Et klart flertall av dem som gikk opp på talerstolen under KrF-landsmøtet på Clarion Air Hotel på Sola lørdag, var tilhengere av å innføre eksklusjonsparagrafen. En av dem var leder i Trondheim KrF, Geirmund Lykke.– Det er viktig at vi slår fast at det ikke er noen menneskerett å få være med i KrF, sa han.– Det må finnes en grense for hvilke meninger og hvilken løpebane du har hatt i nyere tid, og i noen få isolerte situasjoner kan det derfor være nødvendig med eksklusjon. Lista skal være svært høy, men det må ligge der som en mulighet, sa Lykke.I paragrafen som ble vedtatt, heter det at et medlem kan ekskluderes fra KrF dersom han eller hun: * er medlem av et annet politisk parti.* er tillitsvalgt, folkevalgt eller arbeider for et annet politisk parti.* har framsatt hatefulle ytringer eller trusler.* er dømt for seksuelle overgrep eller annen grov kriminalitet.Både partiets sentrale organer og lokal- og fylkeslag har rett til å foreslå medlemmer sitt lag ekskludert. Deretter kreves det to tredels flertall i KrFs sentralstyre for å kaste noen ut av partiet. Både Frp, Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, MDG og Rødt har også regler som gjør at medlemmer kan kastes ut under visse omstendigheter. KrF var tidligere blant et fåtall sammen med Venstre og SV som ikke hadde en slik regel. (©NTB)

krfs landsmøte
krf
Nyheter
Politikk