Ingen tverrpolitisk brexit-enighet

Theresa Mays konservative regjering erkjenner at det ikke er kommet på plass noe brexit-kompromiss med Labour i forkant av onsdagens EU-toppmøte.– Vi har hatt nye produktive og brede samtaler i ettermiddag, og partene er enige om å møtes igjen torsdag, etter at Det europeiske råd har konkludert, sier en britisk regjeringstalsmann med henvisning til onsdagens toppmøte.Han føyer til at begge sider jobber hardt for å finne en vei videre.Statsminister Theresa May håper å overbevise de 27 andre EU-lederne om at hun har en plan som reelt sett kan føre fram til en endelig brexit-avklaring. Hun ønsker seg en ny utsettelse av Storbritannias sorti fra EU, som etter dagens plan skal skje allerede 12. april.Etter å ha mislyktes tre ganger med å få skilsmisseavtalen, som er forhandlet fram med EU, vedtatt i Parlamentet, innledet May forhandlinger med opposisjonspartiet Labour.Labour ønsker primært en mykere form for brexit, med et tettere forhold til EU som resultat.– Det har ikke vært grunnleggende endringer, men vi håper det vil bli gjort framskritt, sier Labours talskvinne Rebecca Long-Bailey.