Isaksen og Solberg vil ha ny dagligvarelov

Regjeringen sender fredag en ny lov om god handelsskikk på høring.

Politikk

- Målet med loven er ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler. Vi ønsker bedre utvalg i dagligvarebutikkene og lavere priser til forbrukerne, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.- Formålet med den nye loven er å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen. For å få det til, skal vi opprette et dagligvaretilsyn som skal håndheve loven. Løsningen må være billig for skattebetalerne, og gjøre det enkelt for bedriftene å følge den nye loven. Dette har vist seg å fungere for eksempel i Storbritannia, sier Røe Isaksen videre. I forslaget som sendes til høring, legges det opp til at håndhevingen av loven først og fremst skal skje gjennom veiledning og informasjonsarbeid mot bedriftene.Sterkere virkemidler kan tas i bruk dersom dette ikke virker. Dette blir en oppgave for det nye tilsynet som skal håndheve loven, opplyses det.- Lov om god handelsskikk er ikke ment å svekke dagligvarekjedenes forhandlingsmakt. Tøffe forhandlinger der kjedene legger press på leverandørene er viktig for innovasjon og lavere priser. Dette skal komme forbrukerne til gode, sier Røe Isaksen.Dagligvarebransjen oppfordres til å komme med innspill til hvordan det nye tilsynet bør organiseres. Dette er hovedinnholdet i loven

  • Loven krever at avtalene som inngås mellom dagligvarekjeder og deres leverandører er skriftlige og fullstendige. En av partene kan ikke gjøre ensidige endringer i en avtale.
  • Loven slår fast at partene i forhandlinger skal gi hverandre den informasjonen som kreves for å skjønne hva avtalen betyr for dem. Dette kan for eksempel være informasjon om grunnlaget for beregning av rabatter.
  • Forretningshemmeligheter som utveksles som ledd i et samarbeid skal ikke kunne benyttes som springbrett for lansering av kopiprodukter.
  • Der en part har gjort en investering i tillit til et samarbeid, skal den andre parten opptre på en måte som ivaretar de berettigede forventningene som lå til grunn for investeringen.
  • Avtaler mellom dagligvarekjeder og leverandører skal inneholde regler om ansvar for håndtering av svinn og reklamasjoner, og om oppsigelser og fjerning av varer fra sortimentet (delisting).
  • Det er forbudt å benytte forretningsmetoder som kan fremkalle alvorlig frykt, for eksempel trusler om utilbørlige represalier eller spredning av usann informasjon.

dagligvare
dagligvarehandel
lovendring
torbjørn røe isaksen
erna solberg
næringsliv
Nyheter
Politikk