– Må hente både IS-barn og foreldre

Barneombudet mener regjeringen bryter barnekonvensjonen om den skiller barn fra sine foreldre i leirene i Syria.

Politikk

Barneombudet mener at Norge er forpliktet av både den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og barnekonvensjonen til å ta norske IS-barn med foreldrene hjem til Norge.– Retten til familieliv er en av de sterkeste rettighetene barn har, og den skal det mye til å omgå. Skiller man barn fra foreldre vil regjeringen få problemer, sier fagsjef Camilla Kayed i Barneombudet til  NRK.Innad i regjeringen er det stor uenighet om hva man skal gjøre med barna av IS-foreldre i Syria.Mens Frp ikke vil hente hjem noen av dem, har statsminister Erna Solberg åpnet for å ta hjem norske barn som beviselig er foreldreløse. Solberg har også satt døra på gløtt for å hente hjem også andre barn, dersom foreldrene samtykker til det – men da uten mødrene.KrF mener på sin side at Norge snarest må hjelpe norske barn hjem fra flyktningleirer i Syria og Irak, uavhengig om de er foreldreløse eller ikke.(©NTB)

Nyheter
Politikk