Norge og EU enige om klimapakt

Norge har nådd enighet med EU om klimaplanen for årene fram mot 2030. Nå legges saken fram for Stortinget.

– Dette er den viktigste og mest forpliktende avtalen vi inngår med EU på mange år, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til NTB.Han ber nå om Stortingets samtykke til å gå inn i klimasamarbeidet Norge og Island har forhandlet fram med EU.Planen må også formelt godkjennes på EU-siden før den kan tre i kraft.Enigheten innebærer at Norge må kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent fra 2005-nivå innen 2030 i de sektorene som ligger utenfor EUs system for handel med klimakvoter.Dette målet skal overoppfylles, og planen er å gjøre hele kuttet hjemme i Norge, bedyrer Elvestuen.(©NTB)