Nybø vil ha flere grunnskolelærere og sykepleiere

Mandag går fristen ut for å søke høyere utdanning. Som i fjor, ønsker høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) seg mange søkere til lærerutdanningene.

– Hva er det vi trenger? Vi trenger grunnskolelærere og barneskolelærere. Det er et av flere behov vi har fremover. Vi trenger særlig grunnskolelærere fra 1.–7. trinn. Der har det vært en fin økning de siste årene, men vi trenger flere.Det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til NTB om hvor hun ønsker at folk skal søke før fristen for å søke høyere utdanning går ut mandag.På landsbasis vil grunnskolen kunne mangle 5.800 lærere i 2040, viser framskrivinger fra SSB. I tillegg håper Nybø på flere mannlige søkere. I dag er kun 25 prosent av grunnskolelærerne i landet menn.I tillegg til at hun ønsker seg søkere til grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, håper Nybø at flere søker seg til sykepleierutdanningen.– Det er en ny situasjon for sykepleierstudiet i år, hvor det er karakterkrav for å komme inn. Nå må man ha karakteren tre både i norsk og matte, så vi venter en dupp i søkertallene.– Bra med karakterkravHun synes det er bra at karakterkravene for å komme inn på sykepleierutdanningen er satt.– Det handler om å få søkere med høy kompetanse inn på utdanningen som også kan komme seg gjennom en lang utdanning. Det er viktig med gode grunnkunnskaper når du skal studere sykepleie. Bedre karakter i matematikk fra videregående vil for eksempel kunne føre til lavere strykprosent i medikamentregningNybø peker på to utdanninger til som hun ønsker at mange søker seg til.– I tillegg til grunnskolelærer og sykepleier, håper jeg mange søker seg til utdanninger innenfor IKT. Det kan være programvare og apputviklere, samt systemanalytikere. Og så håper jeg også at mange søker sivilingeniør, i tillegg til bygg og anlegg.– Velg med hodet og hjertetPå spørsmål om hva hun anbefaler når det kommer til å søke seg til høyere utdanning, svarer hun:– Det er nødvendigheten ved å ha en utdanning. Jeg er veldig opptatt av at folk skal ha en utdanning. Det blir færre og færre jobber for dem som ikke har akademisk utdanning eller fagutdanning. Arbeidslivsundersøkelser viser at flere har behov for å rekruttere studenter med både bachelor og master.– Og hva sier du til dem som er usikre på hva de skal velge?– Velg med hodet og hjertet. Man må tenke gjennom hva man kan, hva slags evner man har og hva man vil holde på med i mange år.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også