Regjeringen innfører gratis leirskole til alle barn

Alle barn skal få tilbud om gratis opphold på leirskole, har regjeringen bestemt.

Politikk

Skolene får frihet til å organisere turen ut fra lokale ønsker og forutsetninger, men det vil ikke lenger være anledning til å kreve betaling og turen må minst vare i fire dager, altså med tre overnattinger.Leirskoleturene må planlegges i samarbeid med elever og foreldre slik at ulike hensyn kan ivaretas.Gratis leirskole har vært en av Venstres kampsaker i en årrekke, og partiet fikk kravet inn som en del av Jeløya-plattformen, da de gikk inn i regjering.Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande mener det å reise bort over flere dager sammen med medelever gir nye erfaringer og utfordringer.– Et leirskoleopphold gir også mestringsopplevelser utover natur- og friluftsopplevelser. Man blir mer selvstendige og lærer å kjenne sine medelever på en annen måte, sier Grande.Turen skal planlegges sammen med elever og foreldre, og det skal tas hensyn til elevenes ulike behov.En av fem skoleelever får i dag ikke tilbud om å dra på leirskole, eller tilsvarende klassetur med overnatting, men dette endres nå.Lovforslaget ble lagt fram i statsråd 10. april, som en del av forslag om endringer i Opplæringsloven, og skal behandles i utdannings- og forskningskomiteen. Siden regjeringen har flertall i Stortinget vil forslaget etter all sannsynlighet vedtas.(©NTB)

leirskole