Regjeringen: Krevende å hente hjem barna i Syria

Arbeidet med å hente hjem norske barn av IS-foreldre er komplisert, sier regjeringen, som vil lempe på krav i passforskriften for å hente barna hjem.

Politikk

– Dette er et krevende arbeid, og det finnes ingen enkle løsninger i denne situasjonen. Det er fortsatt mange problemstillinger som må løses, og dette vil ta tid, men vi arbeider aktivt og ser på alle muligheter, skriver statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet i en epost til Dagsavisen.For at de norske barna, i første omgang de foreldreløse, kan hentes hjem, krever passforskriften at det foreligger fødselsattest. Mest sannsynlig har ikke barna dette dokumentet. Regjeringen jobber derfor med å lempe på attestkravet.Det er imidlertid ikke det eneste hinderet. Det må fastslås om barna har krav på norsk statsborgerskap. Enkelte av IS-mødrene har norsk oppholdstillatelse, men skal ikke være norske statsborgere. Det kan vise seg å være et problem for eventuell hjemhenting av deres barn. Barna må også DNA-testes.Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å hente hjem foreldreløse norske barn i Syria. Hun satte tidligere denne uken døra på gløtt for å hente hjem også andre barn dersom foreldrene samtykker til det – men da uten mødrene.(©NTB)

is-familier
utenriksdepartementet
Nyheter
Politikk