Regjeringen vil foreta smartere og grønnere innkjøp

Smartere innkjøp kan spare staten for flere milliarder kroner. Det mener næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som også vil foreta grønnere innkjøp.Røe Isaksen la onsdag fram regjeringens nye stortingsmelding om offentlige innkjøp.– Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, mener næringsministeren.Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak som skal bidra til at det offentlige bruker fellesskapets midler best mulig, men varsler ikke noen endringer i selve regelverket.Statsråden mener at det er fullt mulig å gi innbyggerne bedre kvalitet til bedre pris, og at det er mulig å spare mange milliarder kroner på en bedre anskaffelsespolitikk.Grønnere og mer effektiv– Det offentlige bruker over 500 milliarder kroner i året på offentlige innkjøp. Disse pengene kan vi få mer igjen for, til det beste for oppdragsgivere, leverandører og for samfunnet. Målet med meldingen er derfor at offentlige anskaffelser blir gjort på en bedre, på en grønnere og mer effektiv måte, sier Røe Isaksen.Regjeringen har derfor blant annet startet arbeidet med en handlingsplan for klima- og miljøvennlige anskaffelser. Det møtes med begeistring av Hovedorganisasjonen Virke.– Må ha mindre byråkrati– Jeg er glad for at regjeringen vil utarbeide en handlingsplan for grønne anskaffelser. Da må det være en grunnleggende forutsetning at man skal få grønnere anskaffelser uten mer byråkrati. Om bærekraft skal inn i anskaffelsene gjennom unødig regelendring, blir offentlige anbudsprosesser en barriere mot grønn omstilling, mens det kan være en driver gjort på riktig måte, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.Han peker på at miljøvennlig innkjøpskompetanse i statlige og kommunale etater må styrkes, og at det må gjøres enkelt å dokumentere miljøprestasjoner.Flere tiltakBlant tiltakene som foreslås innført, er utvikling av mer kompetanse og profesjonalitet blant innkjøpere og utvikling av et samarbeid mellom næringslivet og oppdragsgivere for å utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal styrkes innen veiledning og oppbygging av kompetanse på innovative anskaffelser.Regjeringen mener også at digitalisering av innkjøpsvirksomheten er en nøkkelfaktor og vil at alle offentlige innkjøp skal heldigitaliseres innen 2024.(©NTB)