Støre vil at Norge skal være først med utslippsfri sokkel

Det må settes en tidsfrist for når den norske oljesokkelen skal være utslippsfri, mener Jonas Gahr Støre (Ap).

Myndighetene og industrien må sette fristen sammen, og Norge må bli først i verden på dette, sa han i sin tale til landsmøtet torsdag.På pressekonferansen etterpå ville han imidlertid ikke svare på når fristen skal være.– Jeg setter bevisst ikke en dato. Det vet vi ikke ennå. Men utviklingen går så fort at det er mulig å jobbe for en sånn ambisjon, sa Støre.– Utvikles, ikke avviklesStøre gjentok budskapet om at oljenæringen skal utvikles, og ikke avvikles, og fikk stor applaus fra salen.– Vi skal ikke sette en sluttdato. Det vil trekke investeringer, teknologi og kompetanse bort fra Norge. Det er ikke Arbeiderparti-politikk, sa partilederen.Han understreket at partiets politikk er å jobbe sammen med olje- og gassnæringen og viste til at partiprogrammet går inn for å gå «skrittvis fram i nye områder, som i deler av Lofoten.LoVeSeSpørsmålet er om kompromisset fra 2017 om delvis vern av Lofoten, Vesterålen og Senja står når årets landsmøte er over. Det er ikke Støre sikker på.– Jeg konkluderer ikke dette landsmøtet på et av temaene som blir diskutert i nesten alle delegasjoner. Det får vi se, sa han som svar til NTBs spørsmål.I den timelange talen loven imidlertid AUF-leder Ina Libak at Ap skal ta ansvar for at Norge når klimamålene. Han henvendte seg også til tusenvis av ungdom som har streiket for klimaet denne våren.– Vi ser dere. Vi forstår dere. Og vi tar utfordringen, sa han.Landsmøtet er partiets 67. ordinære landsmøte og blir avholdt i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo fra torsdag til søndag.Frp advarer ApDersom Ap gjør om oljekompromisset, vil de ikke bare bryte et løfte overfor velgerne, men også markere et brudd med tradisjonen som industriparti, mener Frp.På Aps landsmøte ønsker AUF å gjøre om på kompromisset fra 2017 som delvis åpner for oljevirksomhet i LoVeSe. 10 av 15 fylkeslag ønsker å gjøre om på vedtaket, og vil også verne de sørlige delene av Lofoten mot konsekvensutredning.Nå går Frps energipolitiske talsmann Terje Halleland ut med en advarsel.– Et brudd med kompromisset fra 2017 vil ikke bare fremstå som et løftebrudd overfor velgerne, det markerer også et brudd med Arbeiderpartiets tradisjon som et industriparti, sier han til NTB.- Gjør seg lekker i OsloHan mener Ap ønsker å gjøre seg lekker for velgerne i Oslo på bekostning av oljenæringen, og viser til at Aps energipolitiske talsmann Espen Barth Eide har åpnet for diskusjon om leterefusjonsordningen.– Det ser ut til at det er viktigere for ham å tekke AUF og egne velgere i Oslo, enn det er å støtte industriarbeideren på Vestlandet, mener Halleland.Han påpeker at Finansdepartementet har regnet på kostnadene ved en umiddelbar stenging av oljeindustrien, og konkludere med 6.000 milliarder kroner i tapte inntekter, og anslagsvis sterk nedgang i sysselsettingen i Norge.– Har oljemotstanderne i partiet en plan for hvordan vi skal finansiere den videre driften av velferdssamfunnet uten disse inntektene, og hva skal vi gjøre med arbeidsledigheten som vil følge? spør han.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også