Trygve Hegnar: Laksen må spise skog

Ifølge SV vil laksen klare seg bra med norsk skog, insekter og alger.

Trygve Hegnar: Laksen må spise skog

Politikk

Sosialistisk Venstrepartis nye nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, har som ett av sine fremste mål å få SV akseptert som et distrikts- og næringsparti. Starten er ikke helt god.Klassekampen slår opp at SV «ber laksen spise skog.»Dette høres helt vilt ut, men avisen overdriver ikke. SV og Knag Fylkesnes har nemlig en plan, og den er at SV vil be Stortinget forby importert soya i laksefôr og heller skape lokal industri basert på råstoff fra skog, insekter og alger.Bakgrunnen er, som Knag Fylkesnes sier, at soya importert fra Sør-Amerika utgjør 16 prosent av dagens laksefôr, og soyaproduksjonen skapes ved at regnskog kappes ned og gir plass til soyaproduksjonen. Framtiden i våre hender hevder at soyaproduksjonen til norsk oppdrett i dag legger beslag på 1.500 kvadratkilometer i Brasil, og dette arealet kunne gitt plass til 7.500 småbruk.Vi skal ikke legge oss opp i landbrukspolitikken i Brasil (vi har nok med den norske), men soya er et internasjonalt handlet produkt som ikke bare brukes i laksefôr. Også norsk landbruk importerer soya i store mengder.Vi kjøper soya og selger laks.SVs forslag er at Stortinget innfører et omsetningspåbud for bærekraftig fiskefôr, og soya skal da være borte innen 2028.Det kaller vi skikkelig reguleringsiver og planøkonomi.Og ifølge SV vil laksen klare seg bra med norsk skog, insekter og alger.Men det kan jo tenkes at laksen ikke liker norsk skog, og fordi norske oppdrettere driver i konkurranse med tøffe produsenter i andre land, kan jo oppdrettsnæringen forsvinne hvis soya som fôr, forsvinner fra Norge.Vi vil tro at næringslivet i Nordland og Troms ikke er begeistret for SVs inntreden i næringspolitikken i nord, men Knag Fylkesnes er av en annen mening. Han sier at «treflis og mikroalger oppfyller kravene til bærekraft og etikk, og det må legges politiske føringer som gir klare definisjoner for hva bærekraftig for er. Stortinget mener at næringslivet må ha flere bein å stå på. Derfor er dette forslaget midt i blinken.»Midt i blinken.Vi er på prinsipielt grunnlag, og basert på historiske erfaringer, ikke begeistret eller optimistisk når det gjelder politikernes evne til å finne nye næringer, og SVs Knag Fylkesnes er litt for ivrig for oss. Og mannen kan jo bli fiskeri- eller næringsminister i 2021.Vi er altså redde for at laksen ikke liker norsk flis, men vi har stor tro på at den norske oppdrettsnæringen både forsker på og leter etter alternativer til soya og annet fôr. Det er vel en kontinuerlig prosess, hvor norske oppdrettere, med anlegg i Norge og i andre land, ikke må få dårlige vilkår enn sine konkurrenter.Tvinger vi den norske laksen til å spise flis og insekter er fremtiden usikker.Midt i blinken er det ikke.

Nyheter
Politikk
Leder