Trygve Hegnar: Nei til vindmøller

Trygve Hegnar: Nei til vindmøller

Trolig vil det bli lønnsomt og konkurransedyktig hvis det blåser kuling døgnet rundt, men akkurat den kalkylen bryr vi oss ikke så mye om.

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen onsdag 3. april 2019.Det er et viktig arbeid NVE har gjort når direktoratet har kartlagt 43 analyseområder for å komme frem til 13 områder i landet som NVE mener egner seg best til en mulig utbygging av vindmøller (bare Akershus, Oppland og Troms slipper unna).Det er ingen utbyggingsplan, det er ingen prioritering og det er slett ikke fritt frem innen de 13 valgte områdene. Normal konsesjonsprosedyre og søknader må følges.Angivelig er prisen på vindkraft sterkt fallende, slik at strøm kan produseres uten subsidier.Vindparker finnes allerede, med industrikunder som har kjøpt mesteparten av produksjonen.Skal vi tro olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP), vil nye vindmøller skape «verdier, inntekt og arbeidsplasser». Det høres temmelig luftig ut.Arbeidsplasser blir det selvfølgelig når vindmøllene skal reises et par hundre meter i høyden, og anleggsveier må anlegges, men det kan ikke bli særlig mange arbeidsplasser når vindparkene er klare. Da vil de sveive og gå.Det eneste sikre er at de bråker (mye), at de er utrolig synlige og at de helt endrer eller ødelegger oppfatningen av kulturlandskapet. Det er derfor med god grunn at naturvernorganisasjonene og Turistforeningen er negative.Selvfølgelig er det et skjønnsmessig og subjektivt skjønn om man synes vindmøllene er pene og passer inn i daler og på fjelltopper, men det må være lov å si at de aldri passer inn. Det ser vulgært og fremmed ut.Trolig vil det bli lønnsomt og konkurransedyktig hvis det blåser kuling døgnet rundt, men akkurat den kalkylen bryr vi oss ikke så mye om.Så kan man spørre om vi ikke er opptatt av ren og fin fornybar energi, som kan erstatte eller supplere olje og gass i Nordsjøen, og svaret er at det er vi.Men faktum er at vi ikke på langt nær har bygget ut det vi kan her i landet når det gjelder vannkraft, og renere kraft finnes ikke. Før man går løs på naturen, burde man i det minste ha utnyttet det potensialet som finnes der. Egentlig burde Norge snart ha all den fornybare energien vi trenger.Vi trenger noe annet også, for solen skinner ikke hele døgnet, og vindstille kan det også være.Det må derfor finnes supplerende kraftproduksjon fra olje og gass eller import (derfor er alle kablene til utlandet så viktige), samt vannkraften.Journalist Astrid Meland i VG provoserer trolig mange med å skrive at alle problemene med ren kraft ville vært løst med et par atomkraftverk plassert rundt i landet, slik man har i Frankrike, Russland og Finland, men slikt spøker man ikke med i Norge.Atomkraft er ikke tema noen steder. Meland har egentlig bare vår støtte. Og vi mener alvor.Statsråd Freiberg viser også til ulempene for reindriften, men det må være bagatellmessig sammenlignet med friluftsliv og opplevelsen av naturen.Vindmølleparkene er groteske og stygge. Er de først bygget, står de der vel til evig tid.


Les også