Tusk foreslår brexit-utsettelse på opptil ett år

EU-president Donald Tusk foreslår at brexit kan utsettes i opptil ett år.Det går fram av hans invitasjon til det ekstraordinære brexit-toppmøtet i Brussel onsdag.Her skriver Tusk at utsettelsen kun bør var så lenge som nødvendig, og maks i ett år. Han foreslår at Storbritannia kan forlate EU så snart Parlamentet og EU har godkjent den framforhandlede avtalen om hvordan brexit skal gjennomføres.Tusk mener også at EU må fastholde sitt krav om at avtalen ikke kan reforhandles.