Ber regjeringen ta grep etter FN-rapport

Miljøorganisasjoner, SV og MDG vil at regjeringen i større grad må hindre at naturen bygges ned. – Alarmklokkene må ringe, sier Lars Haltbrekken (SV).

FNs naturpanel IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) legger mandag ettermiddag fram rapporten, som gjør rede for naturens tilstand og konsekvenser for menneskers livsgrunnlag.Rapporten tegner et dystert bilde, og konkluderer med at menneskers utnyttelse av naturen i økende grad går på bekostning av naturens evne til å gi oss mat, energi og materialer i fremtiden.Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken for SV mener at regjeringen nå må ta grep. Han sier til NTB at SV nå vil fremme forslag for å hindre at naturen bygges ned, og om å opprette nye nasjonalparker og andre verneområder.– Alarmklokkene må ringe i regjeringen. Den nye FN-rapporten viser at vi er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag, sier Lars Haltbrekken.Han mener at rapporten ikke bare er skremmende lesning om internasjonale forhold, men at den viser at naturen i Norge også er under sterkt press.Forventer at regjeringen følger oppI rapporten kommer det fram at over én million av jordas åtte millioner arter er utrydningstruet. Den viktigste årsaken er arealendringer, bruk av havene, klimaendringer, forurensing og spredning av fremmede arter. Naturvernforbundet mener rapporten er oppsiktsvekkende.– Rapporten fra FNs naturpanel viser en dramatisk ødeleggelse av natur og økosystemer. Det er ingen tvil om at årsaken er at stadig flere naturområder endres og ødelegges. Dette truer også vårt eget livsgrunnlag, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.Naturvernforbundet etterlyser også at regjeringen kommer på banen.– Norge er ikke verst, men har også store utfordringer. Vi forventer at statsminister Erna Solberg nå følger opp og synliggjør at alle sektorer må ta mye større ansvar. Statsrådene for landbruk, næring, samferdsel og olje- og energi må nå stå til ansvar for de ødeleggelsene som gjøres, sier Ask Lundberg.Greenpeace: Krever politisk handlingLeder Frode Pleym i Greenpeace Norge mener de politiske målene som blir satt, bør kreve mer forpliktelse.– Neste år skal verden bli enige om en ny avtale for å ta vare på livet på jorda etter 2020. At nesten ingen av 2020-målene er nådd, viser at nye ambisiøse mål blir meningsløse uten politisk handling, sier Pleym.Han mener vi trenger ledere som tør å se sannheten i øynene og som begynner å beskytte økosystemene, naturmangfoldet og som begynner å kutte klimagassutslipp.– Det er sikkert skummelt for dem med makt å handle, men denne rapporten viser at det er skumlere å la være, sier Pleym.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også