Bostøtten økes med 66 millioner kroner

Regjeringen øker nivået for bostøtten i revidert nasjonalbudsjett. Dermed kommer 1.100 nye husstander inn i ordningen.

Politikk

I 2018 var det om lag 180.000 norske husholdninger som fikk bostøtte. Det nye boutgiftstaket vil tre i kraft fra 1. juli, og de 66 millioner kronene gjelder for resten av 2019.Det innebærer at 18.000 husstander vil få økt bostøtte. Ifølge regjeringens beregninger kan økningen bli på opptil 8.000 kroner i året for enkelte.– Bostøtten er en treffsikker ordning som hjelper familier med svært lave inntekter til å håndtere boutgiftene sine bedre. Jeg er derfor glad for at vi nå styrker bostøtten for å bedre boforholdene for barn, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).Det er fortsatt ikke tilstrekkelig for mange, viser Husbankens årsrapport for 2018.I analysen fremgår det at bostøtten for en enslig, med pensjon på 16.000 kroner i måneden og 7.000 kroner i husleie, måtte økes med 1.500 kroner i måneden dersom målet er å holde boutgiftene under 25 prosent av inntekten.Økningen som er varslet nå, vil i beste fall gi en økt støtte på opp til 666 kroner i måneden. Likevel er leieboerforeningen glad på vegne av leieboere som er avhengig av offentlig støtte.– Dette er fattige mennesker som får bostøtte og hver hundrelapp for dem gjør en stor forskjell, leder Lars Aasen i Leieboerforeningen til TV 2.(©NTB)

bostøtte
regjeringen
Nyheter
Politikk