Ferske nøkkeltall støtter renteheving i juni?

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets tror ikke dagens BNP-tall betyr noe for Norges Banks rentebeslutning i juni.

BNP for norsk fastlandsøkonomi steg 0,3 prosent i 1. kvartal, viser SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap.Deg var litt under det Handelsbanken og andre hadde ventet. I snitt var det ventet en vekst på 0,4 prosent i første kvartal, mens Norges Bank ventet en sterk 0,6 prosent.Norges Bank opplyste på rentemøtet i forrige uke at den var forberedt på en overraskelse på nedsiden, uten at det ville ha stor innvirkning på hva den vil gjøre i juni.Ifølge SSB bidro et fall i kraftforsyningen til å trekke ned BNP-veksten med 0,2 prosentpoeng, skriver Handelsbanken i morgenrapporten.- Kraftforsyningen er sterkt påvirket av været, og er dermed ikke relatert til konjunktursituasjonen i norsk økonomi. Derfor ser vi også bort fra bidrag fra denne komponenten (det være seg positive eller negative). Det betyr at den egentlige veksten i norsk økonomi har vært rundt 0,5 prosent i første kvartal, som fortsatt er noe over trendveksten, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.Han legger til at det betyr at kapasitetsutnyttingen tar seg ytterligere opp. Han peker også på at sysselsettingen fortsatte å vokse friskt i første kvartal, og at den var noe sterkere enn Norges Bank hadde anslått.- I alt støtter tallene opp under forventningen om en ny renteøkning, som Norges Bank har varslet vil komme allerede i juni, konkluderer Gonsholt Hov.