Listhaug la frem over 80 nye integreringsforslag

Stans i mottak av kvoteflyktninger til «integreringen er under kontroll» og å fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn er blant forslagene til Frp-utvalg.

Leder av Frps innvandrings- og integreringsutvalg Sylvi Listhaug la torsdag fram godt over åtti forslag til ny integreringspolitikk for partiet, da hun presenterte en delrapport fra utvalget. En egen rapport om innvandring er ventet senere.Mange av forslagene er blitt kjent tidligere i uken, blant dem det kontroversielle forslaget om å innføre dobbeltstraff for kriminalitet begått i belastede områder, samt forslag om flyktningstopp i det Listhaug har omtalt som norske «gettoer», som utvalget definerer som kommuner og områder med høy innvandrerandel.Utvalget foreslår også å stanse mottak av kvoteflyktninger til integreringen er under kontroll.– Ap snakker om å øke antall kvoteflyktninger, men vi vil ha en debatt i vårt parti om et forslag om å stoppe inntak av kvoteflyktninger. Det koster 1 milliard kroner per 1.000 kvoteflyktninger. En av de fundamentale diskusjonene vi må ha framover, er hvordan vi kan bruke pengene våre til å hjelpe flest mulig, uttalte Listhaug under fremleggelsen.Utvalget foreslår også å fjerne tilskudd til trossamfunn, at kommuner med dårlige resultater og få muligheter på arbeidsmarkedet ikke skal kunne bosette flyktninger, og et burkaforbud for barn i det offentlige rom.(©NTB)