Det var Grønn Ungdom som fikk gjennomslag for sitt forslag om en kommisjon som skal planlegge og legge til rette for en avvikling av oljenæringen. MDG vil fase ut oljenæringen gradvis over 15 år.– Det haster å gradvis erstatte utrygge oljejobber med fremtidsrettede grønne jobber. Derfor tar vi initiativ til en oljeutfasingskommisjon som skal forene myndigheter, organisasjoner, arbeidstakere og industri om en sluttdato og utfasingsplan for oljen, sier De Grønnes nasjonale talsperson, Arild Hermstad.Forslaget ble vedtatt som en del av MDGs plan for Norge etter oljen. Sentrale elementer er en innovasjons- og gründerpakke og en grønn omstillingspakke for norsk økonomi som skal skape 15.000 nye jobber hvert år de neste ti årene. 10 milliarder skal brukes årlig til omstilling og innovasjon.Støtte til såkornfond, utvidelse av skattefunn-ordningen, mer grønn forskning, kommersialisering og uttesting og skattefordeler til grønn virksomhet er blant tiltakene.Den tyske «kommisjonen for vekst, strukturendring og sysselsetting», bedre kjent som kullkommisjonen, går inn for en skrittvis nedstengning av kullkraftproduksjonen i Tyskland. Prosessen begynner nå i 2019, og det siste kullkraftverket skal gå av nett i senest i 2038.(©NTB)