Meklingen står fast i sykehusoppgjøret

Til tross for at det har vært bevegelse i meklingen mellom partene i sykehusoppgjøret, er meklingen fastlåst kun timer før fristen går ut ved midnatt.

– Det går sakte, og det er ganske fastlåst. Det har vært bevegelse. Det har vært to viktige krav, som er pensjon og økonomi. Men det er ingen løsning på spørsmålene per nå, opplyste riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NTB klokken 21.Til tross for at meklingen står fast med få timer igjen til meklingsfristen, har riksmekleren tro på en løsning. Men det er opp til partene.– Tror du man vil finne en løsning før fristen går ut ved midnatt?– Det får vi se. Plikten er å jobbe videre helt til meklingsfristen går ut. Men vi mener det er mulig å løse det, og så er det opp til partene om de ser seg tjent med å finne en løsning, sier Ruland.Spekter og forhandlingssammenslutningen YS spekter ble under årets forhandlinger ikke enige om pensjonsbestemmelser. YS-forbundene Delta og Parat står sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og El og It Forbundet i LO.YS Spekter krever pensjonsopptjening fra første krone for sine medlemmer i sykehusene, uavhengig av stillingsstørrelse.Om partene ikke kommer til enighet før fristen går ut ved midnatt natt til onsdag kan en rekke sykehus blir rammet av streik.Det er Sykehuset Østfold, Sykehuset Sørlandet, St. Olavs hospital i Trondheim og Helse Bergen som kan bli rammet.En eventuell streik vil blant annet gå ut over administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.(©NTB)Fakta om sykehusoppgjøretDisse blir tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige innen meklingsfristen midnatt natt til onsdag.LO Stat har varslet streik for 303 medlemmer i første streikeuttak:* Oslo universitetssykehus HF: 119 ansatte* St. Olavs Hospital HF: 51 ansatte* Sørlandet Sykehus HF: 62 ansatte* Helse Bergen HF: 71 ansatteYS-forbundene Delta har varslet streik for 190 medlemmer i første streikeuttak:* Helse Bergen HF: 53 ansatte* St. Olavs Hospital HF: 35* Sørlandet Sykehus HF: 35* Sykehuset Østfold HF: 60