Mexicos president til Trump: Folk flykter ikke fordi de vil, men fordi de må

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador ber i et åpent brev til Donald Trump om dialog etter at USAs president truet med tolløkning på mexicanske varer.

– Jeg er blitt kjent med reaksjonen mot Mexico. Jeg ønsker ikke konfrontasjon med deg, starter Obrador brevet til Trump.Han sier videre at han ønsker dialog ikke fordi han er «feig», men prinsippfast.I brevet forklarer han Trump hvorfor folk rømmer fra Mexico til USA.– Mennesker rømmer ikke fra hjemmene sine for at de vil, men for at de må. Det er derfor jeg fra starten av min periode som president har foreslått mer samarbeid for å utvikle og hjelpe mellomamerikanske land med å etablere flere jobber og løse dette ubehagelige problemet som sitter dypt, skriver han.Videre skriver Obrador at de også prøver å oppfylle landets ansvar, så langt det lar seg gjøre, om å følge menneskerettighetene.Han skriver at mexicanere om kort tid ikke trenger å måtte reise til USA og sier migrasjonen i så fall er frivillig, ikke tvunget. Årsaken er politikken han fører og kampen mot korrupsjon, mener han.Donald Trump varsler at USA kommer til å øke tollen på varer fra Mexico med 5 prosent fra 10. juni og til 10 prosent fra 1. juli dersom de ikke klarer å stoppe innvandringen over den amerikanske grensen. USA vil deretter legge til 5 prosent hver måned fram til den når en topp på 25 prosent 1. oktober. Der vil tollsatsen bli liggende inntil Mexico greier å gjøre noe med strømmen av immigranter inn i USA.(©NTB)