Nå skal selvstendig næringsdrivende få bedre sykepengeordning

Sykepengeordningen for selvstendig næringsdrivende blir styrket i revidert budsjett for 2019.

Selvstendig næringsdrivende som blir syke, har i dag ikke krav på mer enn 75 prosent av sykepengegrunnlaget det første året. Lønnsmottakere kompenseres med 100 prosent sykelønn.– Fra 1. oktober i år vil det heves til 80 prosent, sier parlamentarisk leder Terje Breivik i Venstre.Han sier Venstre har jobbet jevnt og trutt for å øke sykepengene for selvstendig næringsdrivende.– I 2017 fikk de bare 65 prosent av lønnen utbetalt ved sykdom. Vi vil ikke at folk skal velge bort å starte sin egen virksomhet på grunn av dårlige velferdsordninger. Tvert imot trenger vi insentiv som gjør at flere tar steget, sier Breivik.(©NTB)


Les også