Regjeringen bevilger 5 millioner kroner til fire nye helse-pakkeforløp

Fire nye pakkeforløp for ADHD, smertebehandling, utmattelsessykdommer og muskel- og skjelettlidelser bevilges 5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

– Beløpet skal gå til å utvikle pakkeforløpene, mens selve gjennomføringen tas fra helsebudsjettene, sier fungerende leder i Høyres kvinneforum, Guro Angell Gimse, til TV 2.De nye pakkeforløpene dekker fire lidelser; Muskel- og skjelettlidelser, utmattelsessykdommer og smertelidelser, samt ADHD for barn og unge.Det er store forskjeller hva gjelder oppfølging av barn med ADHD. Derfor er det spesielt viktig å få på plass et pakkeforløp for kvalitetsstandardisering og ADHD-diagnostisering av barn, ifølge statsminister Erna Solberg (H).Til VG opplyser statsministeren at målet er å ha et pakketilbud for diagnostisering klart i løpet av ett år.– Vi gir Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å utarbeide et pakkeforløp for dette. Da er det fagarbeid som skjer for å sørge for at diagnostisering blir hurtig gjennomført, og at alle de riktige spørsmålene stilles. Om det blir et løp på en uke, fem dager eller 14 dager kan vi ikke si før vi er ferdige.(©NTB)


Les også