Regjeringen vil bruke 2,9 prosent av oljefondet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bruke 238 milliarder kroner av oljefondet.

Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2019 innebærer en bruk av oljeinntekter på 238 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.Det tilsvarer 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året, som er noe høyere enn anslått i fjor høst.«Den høyere uttaksprosenten har blant annet sammenheng med at uroen i finansmarkedene i høst og vinter reduserte verdien av SPU, slik at fondet var omtrent 500 mrd. kroner lavere ved årsskiftet enn anslått i budsjettet i fjor høst», heter det i meldingen.Høyere enn langsiktig trendI Revidert nasjonalbudsjett 2019 anslås BNP for Fastlands-Norge å vokse med 2,7 prosent i år og 2,5 prosent neste år, noe som er høyere enn den langsiktige trenden.«Arbeidsmarkedet er i klar bedring, og arbeidsledigheten er kommet godt ned over hele landet. Sysselsettingen øker markert. Nedgangen i sysselsettingsandelen er snudd til oppgang. Arbeidsledigheten ventes å avta ytterligere fremover, fra 3,8 prosent i 2018 til henholdsvis 3,7 og 3,6 prosent i år og neste år, målt ved AKU», skriver Finansdepartementet.Budsjettimpulsen for 2019 anslås ifølge meldingen nå til 0,5 prosent, som er høyere enn da budsjettet ble lagt frem i fjor høst.«Det skyldes først og fremst at pengebruken i fjor ble lavere enn planlagt. Impulsen for 2018 er nå negativ. Ser vi 2018 og 2019 under ett, er finanspolitikken om lag nøytral», heter det.Les hele pressemeldingen her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker