Stopper arbeidet med vindkraften på Frøya

- En vanskelig sak, sier Monica Mæland. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mandag besluttet at arbeidet med vindkraftparken på Frøya må stanses midlertidig.Departementet har ikke tatt stilling til om det er feil eller mangler ved Fylkesmannens vedtak, men skal foreta en grundig gjennomgang av Fylkesmannens behandling av saken, opplyses det i en melding. - Dette er en vanskelig sak som vil ha store konsekvenser for mange. Jeg tar bekymringene til kommunen og innbyggerne på alvor. Det er helt avgjørende at alle kan føle trygghet for at det er en reell prøving departementet gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.15. april 2019påla Frøya kommune TrønderEnergi Vind AS stans i arbeidet med vindkraftparken, men Fylkesmannen i Trøndelag opphevet stansningspålegget etter klage fra TrønderEnergi.Frøya kommune har bedt departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. I forlengelse av dette har kommunen også bedt om at arbeidene med vindkraftparken stanses til departementet har ferdigbehandlet kravet om omgjøring.