Stortinget ber regjeringen gi bedre kompensasjon til pelsdyrbøndene

Høyre, Frp, Venstre og KrF er enige om at det skal åpnes for individuell vurdering av hver enkelt pelsdyrbondes kompensasjonsbehov når næringen skal legges ned.

– Det er en stor menneskelig belastning å bli fratatt næringsgrunnlaget og miste muligheten til å videreføre driften til neste generasjon. Det skulle bare mangle at staten kompenserer for de faktiske kostnadene, sier Frps stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen.Han og kollegene fra Høyre, Venstre og KrF i Stortingets næringskomité ble onsdag enige om hvordan pelsdyrbøndene skal kompenseres når næringen etter planen forbys fra og med februar 2025.Regjeringen har fått kritikk både fra sine egne og opposisjonen for å tilby bøndene for dårlige vilkår. Ørsal Johansen sier onsdagens stortingsmelding innebærer at totalrammen kan bli høyere enn de 505 millioner kronene regjeringen foreslo.– Dette vil koste det det vil koste. Vi har lagt inn en rekke kriterier i våre merknader til proposisjonen, som vil bli avgjørende for hvordan kompensasjonen blir. En skal ikke se bort ifra at totalrammen dermed blir høyere.Bedret tilbudKonkret foreslår næringskomiteens flertall med Høyre, KrF, Venstre og Frp følgende:* Regjeringen må ta større ansvar og dekke de faktiske kostnadene knyttet til riving og opprydding av pelsdyrhus.* Regjeringen må styrke kompensasjonsordningen gjennom å beregne en individuell kompensasjon basert på bokført verdi. Det skal ta hensyn til gjeldssituasjonen knyttet til pelsdyrdriften på hvert enkelt bruk. Tispetillegget ligger fast.* I tillegg til 100 millioner kroner i omstillingsmidler, må regjeringen utvide kompensasjonsordningen slik at det kompenseres for lavere årlig alderspensjon som følge av uttak av alderspensjon tidligere enn fylte 67 år* De fire regjeringspartiene går også inn for en individuell behandling på bruksnivå av samtlige aktive pelsdyrbønder. Den angivelige totalrammen på 505 millioner kroner som angis i proposisjonen, er å forstå som en overslagsbevilgning.Venstre-gjennomslagAv regjeringspartiene er det bare Venstre som vil legge ned pelsdyrnæringen. Partiet fikk dette som en ren seier i forhandlingene om Jeløya-plattformen og Granavolden-plattformen med Høyre, Frp og KrF.Venstres representant i næringskomiteen, André N. Skjelstad, sier han er fornøyd med den nye kompensasjonsordningen.– Venstre er glad for at vi har fått gjennomslag for avvikling av pelsdyrnæringen i Norge, samtidig som de rundt 170 pelsdyrfarmerne som driver i dag, får en god kompensasjon. Dette er først og fremst en god dag for dyrevelferden i Norge, men også pelsdyrfarmerne har god grunn til å være fornøyde med det vi har kommet fram til, sier han.(©NTB)