Trygve Hegnar: Skivebom om bompenger

Trygve Hegnar: Skivebom om bompenger

Det er veldig mange feil ved forslaget.

Et enstemmig landsmøte i FrP vedtok i helgen et forslag fra tidligere partileder Carl I. Hagen om å bruke 100 milliarder kroner på å fjerne alle landets bomstasjoner. Partileder Siv Jensen og nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes demonstrerte uenighet ved å bli sittende da alle andre trampe­klappet.Forslaget er selvfølgelig skivebom, men FrP er presset på sin posisjon som «bilpartiet». Over hele landet kommer det «ensakspartier» som protesterer mot bompenger, og i Bergen er protestpartiet nest størst med 16 prosent av stemmene. I Rogaland er det nesten det samme.Disse partiene stjeler selvfølgelig velgere fra FrP, og det er ikke unaturlig at FrP forsøker å finne en vri for å beholde disse protestvelgerne. Hvis ikke, kan det se ille ut ved kommunevalget i høst og riksvalget i 2021.Hagens triks er at han viser til avkastningen i Statens pensjonsfond utland (SPU) i første kvartal, som var på voldsomme 738 milliarder kroner, og ifølge Hagen «gir dette et svar som jeg tror befolkningen er enig i når vi får 738 milliarder kroner, og spør om disse pengene kan brukes til noe bedre for folk flest. Dette kan løse og stanse det opprøret som er i gang blant vanlige folk i Norge».Det er veldig mange feil ved forslaget.Det enkleste er at avkastningen i 1. kvartal ikke sier noe om hvordan avkastningen blir på årsbasis i 2019. Det kan snu allerede i 2. kvartal, og resten av året vet vi lite om. Men det er også slik at avkastningen kan bli like god (les: fantastisk). Uansett kan man ikke bruke 100 milliarder kroner fra Olje­fondet fordi man finner et godt formål. Regjeringen la plutselig opp til at man kunne tappe Oljefondet for å finansiere en ny fregatt og et nytt regjeringskvartal, men dette ble raskt gravlagt da protestene mot å bruke penger «under streken» var for store.Et klart brudd på budsjettpraksis. Alt skal med i budsjettet.Regjeringen og Stortinget styrer nå etter at inntil 3 prosent av avkastningen i Oljefondet kan brukes til å saldere statsbudsjettet (realavkastningen). Det blir med dagens tall og kurser rundt 270 milliarder kroner, og det er penger som går til ulike formål. Også veier.Om Carl I. Hagen ville fjerne bomstasjonene fysisk, eller bare slå dem av, er uklart for oss, men mest sannsynlig vil han nedbetale gjelden de forskjellige bomselskapene har, og har ikke selskapene gjeld, trenger de heller ikke bompengeavgifter (i hvert fall ikke så mye).Men så er det slik at bompengene, etter enighet blant de fleste partiene, også skal finansiere kollektivtrafikk, sykkelstier, gangfelt og nye tunneler. I Oslo er det bare en brøkdel av bompengene som går til veier i Oslopakke 3.Disse avtalene vil ikke bli endret eller opphevet.Hvis man fjernet bommene og nedbetalte all gjeld som er knyttet til tidligere veibygging, er det fortsatt slik at det må brukes mye penger til nye veier. Bompengene skaffer rundt 13 milliarder kroner årlig, og med dagens bonanza i Oljefondet, er det penger til dette (og nesten alt mulig annet) nå, men det er jo slik at Oljefondet skal spare for oss til fremtidige generasjoner.Derfor vil ingen av de andre partiene støtte Hagens og FrPs forslag om å fjerne bomstasjonene.Men på den annen side har bruken av bompenger til finansieringsformål, klimatiltak, rushtidstiltak og annet økt så raskt, og på en slik måte, at mange sier at nok er nok.Det må det gjøres noe med.