EU vil kjøpe mer kjøtt fra USA

EU er kommet til enighet med USA om økt import av storfekjøtt.

Enigheten går ut på at en kvote på 35.000 tonn skal settes av til storfekjøtt fra USA over en periode på sju år, mens 10.000 tonn vil bli satt av til andre land. EUs betingelse er at kjøttet ikke kan være hormonbehandlet.EU-kommisjonen understreker samtidig at enigheten ikke vil bety at EUs samlede import av storfekjøtt øker.Den nye kvoten må godkjennes av så vel USA som EUs medlemsland og EU-parlamentet før den kan tre i kraft.Enigheten kommer som en oppfølging av den såkalte våpenhvilen som ble inngått mellom USAs president Donald Trump og EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker i fjor sommer for å unngå en ytterligere eskalering av Trumps tollkrig mot EU.Trump har kritisert EU sterkt for ikke å åpne markedene for amerikanske bønder.(©NTB)