Flere fylker går bort fra autopass-ordningen

En rekke fylker velger bort autopass-ordningen som betalingssystem på norske ferger. – Veldig uheldig, mener Vegdirektoratet.

Ordningen er ment for å gjøre det enklere for reisende, samt spare fergemannskapet for ekstra arbeid, skriver NRK.Nå velger altså flere fylker, blant annet Hordaland, å gå for andre betalingsløsninger.– Det er rett og slett fordi vi har fått tilbakemelding fra flere øykommuner om at pendlerne får det dyrere med den nye ordningen, sier fylkesvaraordfører Pål Kårbø (KrF) i Hordaland til NRK.Han peker på at fergeturen blir dyrere for dem som kjører alene, mens ordningen gjør det billigere dersom det er flere passasjerer i bilen.Vegdirektoratet mener det er uheldig at reisende vil møte flere ulike betalingssystemer.– Fylkeskommunen står fritt til å velge den løsningen de vil ha, men for både passasjerer og trafikanter blir det vanskeligere når man møter flere ulike løsninger, sier prosjektleder Dag Hole for Autopass for ferge i Vegdirektoratet.(©NTB)