- Lite realistisk at det vil bli et politisk flertall mot EØS

Med 29 mot åtte stemmer skal et flertall i Fellesforbundets styre være for et kompromissforslag om at landsmøtet i oktober krever en utredning av EØS-avtalen.

Politikk

EØS-motstanden har vokst, og på Fellesforbundets landsmøte i oktober skal forbundet bestemme om det skal gå mot EØS-avtalen.Denne uka vil representantskapet i forbundet gi sin innstilling til landsmøtet.Ifølge Klassekampen er det kommet fram et alternativ til blankt krav om at forbundet i oktober sier tvert nei til EØS-avtalen og krever oppsigelse. Kompromissforslaget kom fra et utvalg i forbundet og innebærer at representantskapet innstiller på et krav om utredning av alternativer til EØS-avtalen. Alternativene skal kunne sikre bedrifter full og forutsigbar markedsadgang til EU.Ifølge Klassekampen gikk forbundsledelsen og et flertall i forbundsstyret, 29 personer til sammen, for et krav om utredning om EØS-avtalen, mens et mindretall ber representantskapet innstille på å si opp avtalen.– Det er lite realistisk at det vil bli et politisk flertall mot EØS, og det er viktigere og mer presserende å innføre tiltak som demmer opp for de negative virkningene av EØS-avtalen, sier konserntillitsvalg Atle Tranøy i Aker.Han er EU- og EØS-motstander, men likevel ikke sikker på at han vil stemme for å si opp EØS-avtalen på landsmøtet.LO-forbundet Fellesforbundet er Norges største fagforening i privat sektor.(©NTB)

eøs
fellesforbundet
Nyheter
Politikk