Moms på elbiler

Moms på elbiler

Kaoset rundt bompenger er ganske stort.

Kaoset rundt bompenger, bompengepartier og hva som kan skje ved det kommende kommunevalget, er ganske stort, og det blir ikke mindre når FrPs finanspolitiske talsmann, Sivert Bjørnstad, i Dagbladet lanserer et forslag om å fjerne momsfritaket på elbiler fra neste år (i 2020-budsjettet).Bjørnstad ser trolig at FrP som bilistenes parti, er svekket etter at protestpartiene øker i oppslutning, og hans forslag er å innføre moms på elbilene og bruke provenyinntektene fra dette, som anslås til syv milliarder kroner i 2020, til å fjerne bommer, ta bomprisene ned, nedbetale bompengegjeld eller bruke pengene på andre gode samferdselsformål.«Tida er inne for at vi reduserer elbilfordelene og gir til de som har de største bompengeutgiftene» (Bjørnstad).Forslaget er helt idiotisk.I praksis betyr det at elbilene, grovt regnet, blir mellom 100.000 og 200.000 kroner dyrere.Vi har i alle år vært skeptiske til den store subsidieringen av elbilene, som også har fritak fra engangsavgiften, og vi har aldri vært imponert over at folk kjøper elbiler når de får dem til halv pris, men i ettertid kan man si at Norge med elbilsatsingen har vist veien for de utslippsfrie bilene, og det er et pluss (også i internasjonal sammenheng).Så bra har dette virket, at de fire regjeringspartiene er enige om å beholde elbilfordelene ut stortingsperioden (det vil si ut 2021), og det er tatt med i Granavolden-plattformen.Dette løftet kan man selvfølgelig ikke bryte uten å dumme seg ut, og innføring av moms allerede neste år vil vær et grovt løftebrudd. FrP og Bjørnstad ­leker med ilden.Rett nok er det, som Bjørnstad sier, et «enkelt grep», men man gjør det bare ikke.Og det er mulig at velgerne blir glade over at det blir et skifte «fra elbilfordeler til bompengefordeler», men velgerne liker også at politikerne holder ord.For bilindustrien, det vil si bilimportørene, er det også ganske håpløst hvis planene de har lagt for import av elbiler i årene 2020 og 2021 (bilene er trolig bestilt alt), skal kullkastes av et helt nytt momsregime. 100.000–200.000 kroner mer for en bil er mye penger for de fleste.Dessuten er det slik at salget av elbiler til lav pris ville eksplodere i annet halvår i år. Effekten i 2020 blir da lavere enn den ellers ville vært.Mange har ment at regjeringen snart må starte nedbyggingen av elbilfordelene fordi provenytapet for staten er stort, og det er det noe i. Regjeringen og Stortinget har bommet fatalt på hvor mange elbiler som ville bli solgt.Men hvis man som FrP vil gjøre nå, kobler dette opp til bompengeopprøret, kan det bli mye motvind for partiet.Venstre som er i regjering, og klamrer seg fast der, er 100 prosent for at elbilfordelene skal bestå ut 2021, og en regjeringskrise på dette er selvfølgelig ikke bra.Finansminister Siv Jensen skal ha innkalt til krisemøte om bompenger, men ingen har hørt noe om et slikt møte.Bilistene vil gjerne ha renere transport, men de vil også ha biler uten moms.