Ny stortingsmelding løfter fram Kina-uro

Rivaliseringen mellom Kina og USA vies stor oppmerksomhet i en ny stortingsmelding om Norges rolle i verden.

I den nye stortingsmeldingen tas det til orde for en «realpolitisk» analyse der verden ses slik den er, og ikke slik Norge skulle ønske den var.Budskapet er at tyngdepunktet i verden flyttes østover, mens Vesten svekkes.Samtidig løfter regjeringen fram en stormaktsrivalisering mellom USA og Kina som kan ligge an til å bli langvarig og få store konsekvenser for verdensordenen.«Rivaliseringen mellom USA og Kina kan føre til økt press på Norge for å velge side», advares det.Ønsker styrket samarbeidRegjeringens svar er at Norge bør slå ring om multilaterale institusjoner og samtidig gå inn for å styrke samarbeidet med USA, EU og likesinnede europeiske land.– De neste årene må vi prioritere å forsvare vårt utenrikspolitiske handlingsrom og bidra til reformer som gjør de multilaterale institusjonene mer effektive og representative. Vi må søke et enda tettere samarbeid med likesinnede land i Europa, men også samarbeide mer om saker av felles interesse med land som er forskjellige fra oss, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.Hun hadde med seg Tysklands utenriksminister Heiko Maas da stortingsmeldingen ble lagt fram fredag ettermiddag.Kina i vekstI meldingen vises det til at Kina om få år kan ta igjen USA og bli verdens største økonomi.«Det er et ønske blant mange amerikanske politikere om å demme opp for Kina, både økonomisk og militært. Kina gjennomfører en stor militær opprustning, særlig av sjøforsvaret, og passerte i 2018 USA som innehaveren av verdens største marine med over 300 skip. På grunn av USAs militærteknologiske forsprang vil det ta lang tid før den kinesiske flåten kan måle seg med USAs militære makt, men Kina utfordrer USA på stadig flere strategiske områder som langtrekkende presisjonsvåpen, kjernevåpen og rombaserte systemer», advares det.Regjeringen trekker også fram Kinas gigantiske nye silkeveiprosjekt «Belte og vei».Dette bygger i realiteten på «en rekke bilaterale avtaler der Kina har stor kontroll og kan bruke sin økonomiske makt som brekkstang», fastholdes det i den nye stortingsmeldingen.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker