Presses til å vedta et kutt på 25 millioner kroner

Det rødgrønne byrådet avsatte 118 millioner kroner til markeringen av Oslo som miljøhovedstad. Nå har Rødt og de borgerlige vedtatt kutt på 25 millioner kroner.I januar ble Oslo offisielt åpnet som Europas miljøhovedstad. Byrådet har fått kritikk for at den samlede prislappen er på 118 millioner kroner.I onsdagens møte i Oslo bystyre fremmet Rødt forslag som å kutte kostnadene med 25 millioner kroner. Partiet fikk støtte fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti og følgelig flertall for kostnadskuttet, skriver Nettavisen.– Jeg er kjempeglad for at det ble flertall for å redusere den mye omtalte miljøfesten med 25 millioner kroner. Vi skulle helst sett at summen ble null selvsagt, men dette er uansett veldig bra. Nå har vi 25 millioner kroner til andre og mye bedre formål som skole, eldre og kollektivtrafikk, sier Frps førstekandidat Aina Stenersen.Rødt og de borgerlige partiene fikk også flertall for å redusere utgiftene til klimavennlige jobbreiser med 20 millioner kroner. Det gjør Miljøpartiet De Grønne forbannet.– Det er viktig for oss å gjøre det enklere for folk å reise miljøvennlig, spesielt nå som det skjer endringer i bomringen. En viktig del av dette er en samarbeidsavtale med fagbevegelsen om klimavennlig jobbreiser i kommunen. Dette har nå Rødt kuttet med et pennestrøk. Det gjør meg forbannet, og det viser at Rødt egentlig ikke bryr seg om miljøsatsingen i Oslo, sier partiets gruppeleder Harald Nissen til NTB.Vanligvis samarbeider Rødt og byrådspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne om et felles budsjett. I år har partiene derimot ikke blitt enige om en avtale.(©NTB)