Regjeringen har fått 2.336 spørsmål fra stortingsrepresentantene

Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter har stilt regjeringen 668 skriftlige spørsmål i løpet av stortingssesjonen.

Politikk

Når Stortinget oppsummerer før sommerferien, viser statistikken ikke overraskende at det er opposisjonspartiene som har stilt regjeringen flest spørsmål.Til sammen har regjeringen fått 2.336 spørsmål fra stortingsrepresentantene. Arbeiderpartiets representanter har stilt 58 hovedspørsmål i muntlig spørretime, 116 spørsmål i ordinær spørretime, 18 interpellasjoner og 668 skriftlige spørsmål. Det siste tallet er ikke endelig ettersom skriftlige spørsmål kan stilles helt fram til ny sesjon starter i oktober.På andreplass kommer Senterpartiet som har stilt 35 hovedspørsmål i muntlig spørretime, 103 spørsmål i ordinær spørretime, 17 interpellasjoner og 531 skriftlige spørsmål.– Det har vært et spennende politisk år der Stortinget har behandlet mange saker og der dynamikken ble endret da regjeringen gikk fra mindretalls- til flertallsregjering, oppsummerer stortingspresident Tone W. Trøen.Den største endringen i tallene fra tidligere år er at antallet anmodningsvedtak har gått kraftig tilbake. Et anmodningsvedtak er når Stortinget ber regjeringen om å utrede eller foreta seg noe. Tallet på anmodningsvedtak har økt markant de senere år, men i år er tallet merkbart lavere.– En viktig del av forklaringen er at vi har fått en flertallsregjering i løpet av året, men tendensen til færre anmodningsvedtak så vi også før KrF gikk inn i regjering i januar, sier Trøen.Stortinget har i denne sesjonen holdt 96 møter og behandlet 424 innstillinger fra komiteene.(©NTB)

regjeringen
stortinget
Nyheter
Politikk