Regjeringen innfører kameraovervåking på slakterier

Det er klart etter landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sitt møte med representanter for svinenæringen.

Politikk

Dyrevelferdsprogrammet til Mattilsynet blir også forskriftsfestet, det betyr at alle bøndene må delta i programmet, skriver NRK.Bollestad har innkalt til møte i Landbruks- og matdepartementets lokaler om velferdsutfordringer i norsk svinenæring.De inviterte er Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Matmerk, Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin og Nortura SA.(©NTB)

regjeringen
slakterier
mattilsynet
dyrevelferd
olaug bollestad
Nyheter
Politikk