Regjeringen setter av en milliard til nullutslipp i næringstransporten

Statsforetaket Enova har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å opprette et nullutslippsfond for næringstransport.

Politikk

Minst én milliard kroner skal stilles til disposisjon fram til utgangen av 2020. Pengene skal gå til klimavennlige kjøretøy og fartøy i næringstransport.– Vi skal halvere utslippene fra transport innen 2030. Derfor etablerer vi et nullutslippsfond for næringstransport på 1 milliard kroner fram til 2020. Dette skal sette fart på nullutslippsteknologi i næringstransporten på sjø og på land, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.Klimadepartementet skriver at det nye fondet blant annet skal forsterke satsing innenfor landtransport og sjøtransport. Blant annet skal det bli enklere å få støtte fra fondet til elektriske varebiler.Det er styringsavtaler mellom departementet og Enova som legger grunnlaget for oppgavene statsforetaket har. Dagens styringsavtale innebærer 2,7 milliarder kroner årlig fram til 2020, i tillegg til det er opprettet en tilleggsavtale på en milliard med øvrige formål.(©NTB)

varetransport
nullutslippsbiler
enova
Nyheter
Politikk