Regjeringen anser satsingen på grønn skipsfart som en viktig del av klimapolitikken.– Vi kutter utslipp hjemme, vi styrker næringen og vi bidrar til å utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan eksporteres globalt, sier statsminister Erna Solberg (H) om handlingsplanen som ble lagt fram torsdag.Lav- og nullutslippsløsningerBlant tiltakene i planen er å videreføre de økonomiske støtteordningene til fylkeskommuner som stiller krav om lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåtanbud, å invitere næringen for å drøfte grønne transportløsninger til sjøs og vurdere krav om null- og lavutslippsløsninger for nye skip i både oljenæringen og havbruksnæringen.Regjeringen ønsker også å ha et mål om utslippsfrie havner innen 2030 og vurderer å innføre en miljøfordelsordning for null- og lavutslippsskip i de norske skipsregistrene NIS og NOR.– I handlingsplanen for grønn skipsfart forsterker vi tiltakene for å få ned utslippene fra hurtigbåter og ferger, cruiseskip, lasteskip, offshorefartøy, oppdrett, fiske og fritidsbåter. Vi må handle mye raskere for å halvere utslippene innen 2030, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).– Må handle mye raskereMen miljøbevegelsen Zero mener regjeringens handlingsplan bare går for halv maskin.– Å halvere utslippene fra maritim sektor innen 2030 er et av regjeringen Solbergs mest konkrete klimamål. Da burde denne handlingsplanen vært tydeligere. Ofte tar det lang tid å få fram nye utslippsfrie fartøy innen ulike kategorier, så vi har dårlig tid, sier daglig leder Marius Holm i Zero.Heller ikke Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann Terje Aasland er nevneverdig imponert.– Denne handlingsplanen var en test på om regjeringen mener alvor både i klima- og næringspolitikken. Nå har vi fått svaret, og her står regjeringen til stryk, mener han.Han mener handlingsplanen mangler nettopp handlinger, og er for mange lister over hva som skal vurderes istedenfor konkrete tiltak.(©NTB)