Solberg om arbeidslivskriminalitet: - Dette kan vi ikke akseptere

Statsminister Erna Solberg ber om tettere internasjonalt samarbeid for å hanskes med europeisk arbeidslivskriminalitet.

– Norges arbeidsmarked er globalisert. Vi drar stor nytte fra migrasjon av faglærte arbeidere og fri bevegelse av mennesker i Europa. Samtidig har vi sett at arbeidsinnvandring kan legge press på arbeidsmarkedet, lønn og sosiale fordeler. Vi har også sett en økning i arbeidsrelatert kriminalitet. Dette kan vi ikke akseptere, sier Erna Solberg.Statsministeren og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie deltok mandag på markeringen av den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO sitt 100-årsjubileum i Genève. ILO er FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet.Under sin tale trakk statsministeren blant annet fram likestilling i arbeidslivet, utdanning, kampen mot slaveri – og vold og trakassering på arbeidsplassen. Hun trakk også fram hvordan kriminalitet på det europeiske arbeidsmarkedet kan lede til økt nasjonalisme og populisme.– Hvis vi skal løse de største utfordringene i vår tid, trenger vi mer – ikke mindre – internasjonalt samarbeid. Vi trenger et sterkt FN, sier Solberg.Hun ber om et tettere samarbeid om returnering av statsborgere som ikke kvalifiserer for opphold, asyl eller beskyttelse.– I 100 år har ILO vært en forkjemper for aktivt trepartssamarbeid, bindende internasjonale bestemmelser, arbeidstakerrettigheter, like konkurransevilkår og sosial rettferdighet, sier Solberg.– Dette er tiden å forsvare alt vi har bygget opp de siste 100 årene. Når ILO går inn i sitt andre århundre, må vi sikre en sterk, moderne og effektiv organisasjon.(©NTB)