Stortinget skal kartlegge trusler og seksuell trakassering

Kvinnelige politikere i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering, ifølge en undersøkelse. Nå skal Stortinget kartlegge omfanget i Norge.

– Det skal være trygt for kvinner og menn å jobbe på Stortinget, både som folkevalgt, i partigruppene og som ansatte. Det innebærer et arbeidsmiljø fritt for trakassering og trusler, sier stortingspresident Tone W. Trøen (H).85 prosent av kvinnelige parlamentarikere i europeiske land har vært utsatt for psykisk vold i arbeidstiden. Det kom fram i en undersøkelsefra Den interparlemtnariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsalming (PACE) fra i fjor.I undersøkelsen svarte 47 prosent at de hadde mottatt drapstrusler eller voldtektstrusler. Totalt ble 123 kvinner fra 45 ulike europeiske land intervjuet.– Selv om undersøkelsen baserer seg på et begrenset utvalg intervjuobjekter er tallene så alvorlige at vi må følge opp med å undersøke hvordan situasjonen er i vårt storting, sier Trøen.I Sverige har det blitt gjennomført en kartlegging av hvordan dagens situasjon er i Riksdagen. Kartleggingen viste blant annet at særlig unge kvinner kjenner seg mer utrygge, og at de opplever manglende tillit, og at de ofte blir utsatt for hersketeknikker.(©NTB)