Uro før nytt selskap overtar ambulanseflytjenesten

Rødt krever svar på om det finnes en kriseplan for å sikre luftambulansetjenesten i forbindelse med operatørskiftet 1. juli. – Vi er klare, forsikrer Babcock.

Politikk

– Det er dessverre god grunn til å være bekymret for at operatørskiftet kan få alvorlige konsekvenser for pasientsikkerheten, særlig i nord hvor folk er avhengig av en operativ ambulanseflytjeneste, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.Han har bedt helseminister Bent Høie (H) svare på om en eventuell kriseplan er godkjent av luftfartsmyndighetene. Moxnes vil også ha svar på hvor mange av de nye flyene som er klare til å fly per dags dato, og om samtlige fly vil være klare til å fly 1. juli.Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol minner om bakteppet, nemlig krisen i ambulanseflytjenesten i fjor vår. Da manglet Lufttransport midlertidig flere av sine flygere, og beredskapen ble svekket da fly ble stående på bakken.– Hvis man ikke har tilstrekkelig med personell og er klar 1. juli, vil det være utfordringer av en mer varig karakter, sier hun til NTB.Instruks fra StortingetSelskapet Babcock vant i 2017 anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten over selskapet Lufttransport, som har drevet tjenesten i 25 år. I kjølvannet fulgte strid om vilkårene i anbudskontrakten, spørsmålet om virksomhetsoverdragelse og flygernes arbeidsvilkår.Bakgrunnen for de siste politiske reaksjonene er en fersk bekymringsmelding.– Lufttransport AS er bekymret for at oppstart av beredskap og overgangen med operatørbyttet ikke vil skje på en sikker og god måte, heter det ifølge Dagbladet.Luftambulansetjenesten i Norge er offentlig. Den er eid og finansiert av de fire regionale helseforetakene.– Det er viktig for oss på Stortinget å få forsikringer om at den nye operatøren er klar til å ta over driften, sier Kjerkol.– Vi er klareDaglig leder Marius Hansen i Babcock sier selskapet er beredt.– Vi har løpende kommunikasjon med myndighetene om alle viktige forhold rundt overtakelsen, og det er ingen ting som tilsier at vi ikke skal levere i henhold til kontrakten, sier han til NTB.Hansen viser til at flyteknikerne har gjennomført et fireukers kurs med de nye flyene. I henhold til kontrakten skal Babcock ha ni fly i drift til enhver tid og to i reserve.Ti av flyene er av type Beech B250, mens det siste er en jet av typen Cessna C680A Citation Latitude. Alle flyene er ferdig innredet og godkjent for flyging. Ti er på plass i Norge, mens det siste Beech-flyet blir hentet i helgen.Gjennomfører treningHansen viser til at Babcock fra før har 14 flygere som har alle tillatelser i orden.– Av de 91 pilotene i dagens tjeneste som blir ansatt hos oss 1. juli, har 54 gjennomført simulatortrening og nødvendig gjennomgang av manualer. De øvrige vil gjennomføre dette i løpet av de første tre ukene etter overtakelsen, sier han.– Når de første pilotene kommer på jobb etter overtakelsen, må de gjennomføre noe bakketrening og noen timer flyging med instruktør, før de er klare til å starte vanlig flyging, sier Hansen.Setter i verk tiltakLuftambulansetjenesten erkjenner at det de to første ukene i juli vil være «perioder hvor ett eller flere av tjenestens fly må gå av beredskap for å gjennomføre den pålagte treningen».– For å sikre tilstrekkelig kapasitet og nok beredskap fra 1. til 12. juli, setter Babcock inn to reservefly med egne mannskaper, samt et jetfly og et propellfly fra Sverige med svensk mannskap og sykepleiere med norsk autorisasjon, skriver tjenesten.Andre tiltak er utvidet teknisk støtte og styrket bemanning ved Flykoordineringssentralen og AMK-sentralen i Tromsø.(©NTB)

babcock
helikoptertjeneste
bjørnar moxnes
rødt
bent høie
Nyheter
Politikk