Venstre-nettverk: Uaktuelt å gå bort fra bymiljøavtaler

I jakten på bompengekutt vil Fremskrittspartiet stoppe fem byvekstpakker, men regjeringspartner Venstres storbynettverk «står urokkelig bak» avtalene.

– Byene må gå foran i klima- og miljøpolitikken, samtidig som vi skaper bedre byer å bo og leve i for alle. Det er uaktuelt for Venstre å gå bort fra bymiljøavtaler som gir et bedre kollektivtilbud, bedre luft, lavere utslipp og et bedre byliv for alle, heter det i uttalelsen.Frp krever at fem bymiljøpakker som er under planlegging, stanses for å få ned bompengeutgiftene. Dette er blant kravene Frp vedtok på onsdagens ekstraordinære landsstyremøte.– Vi ønsker å stoppe nye bypakker, og det omfatter de pakkene det så langt ikke er inngått byvekstavtaler om, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til Bergens Tidende torsdag.Men Venstres storbynettverk viser til «svært ambisiøse mål» for klima- og miljøambisjonene i Granavolden-plattformen, som Høyre, Frp, Venstre og KrF ble enige om i januar.– For Venstre er det helt klart at denne avtalen er ferdig forhandlet. Vi må fortsette arbeidet med å bygge ut kollektivtilbudet i byene og sørge for at bilbruken ikke øker, heter det.(©NTB)