Venstre vil redusere kjøttforbruket med nytt opplysningskontor

Venstre vil bruke muligheten som ligger i klimaavtalen med landbruket til å slå sammen opplysningskontorene i sektoren og bruke dem til å få ned kjøttforbruket.

Politikk

Venstre har allerede vedtatt at partiet ønsker å legge ned Opplysningskontoret for kjøtt og egg, men de har ikke fått gjennomslag for dette, skriverNationen. De vant heller ikke fram med et forslag i 2017 om å samle dagens fire opplysningskontorer til ett.Men en formulering i den nye klimaavtalen med landbruket gjør at partiet øyner nytt håp.I avtalen heter det at regjeringen skal jobbe for å «endre matforbruket i den norske befolkningen slik at matforbruket i størst mulig grad blir i tråd med de nasjonale kostholdsrådene». Det betyr i praksis å kutte kjøttforbruket, noe som igjen kan bidra til mindre utslipp av klimagasser fra sektoren.Venstres André N. Skjelstad mener forslaget om sammenslåing fra 2017 er blitt aktualisert med klimaavtalen. Han skriver i en epost til avisen at et nytt felles kontor gjerne kan ha en desentralisert struktur med tilstedeværelse over hele landet.– De bør også jobbe enda mer utadrettet enn i dag, gjerne med deltakelse på festivaler og skolebesøk i hele Norge, skriver Skjelstad.(©NTB)

venstre
kjøttforbruk
Nyheter
Politikk