44 millioner kroner til mer effektive og miljøvennlige havner

Regjeringen gir 44 millioner kroner i støtte til fem ulike prosjekter. Pengene skal gå til investeringer i mer effektive og miljøvennlige havner.

Det har ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vært stor interesse for ordningen som skal bidra til å gjøre sjøtransporten mer effektiv og miljøvennlig.Samtidig vil tilskuddet bidra til å styrke sjøtransportens konkurransekraft, sier Dale i en pressemelding.– Å få ned kostnader er viktig for å fremme sjøtransporten, og effektiviseringsgevinstene i havnene vil også bidra til å flytte mer gods over på sjø og gi positive klima- og miljøeffekter, sier Dale.Prosjektene som vil motta støtte er foreløpig er ASCO Norge AS (Tananger), 20,1 millioner kroner, Kristiansand havn KF, 9,9 millioner kroner, Karmsund havn IKS (Haugesund), 7 millioner kroner, Westport AS (Tananger), 3,5 millioner kroner og Greencarrier Shipping & Logistics AS (Moss), 3,1 millioner kroner(©NTB)