Africa Oil Corp tar del i superspennende olje- og gasspill

Det Lundin-dominerte oljeselskapet utvider sitt afrikanske imperium, og er nå med på flere potensielle verdensklasse-muligheter i både Afrika og Sør-Amerika. 

Politikk

Det kanadiske oljeselskapet Africa Oil Corp, der den svenske Lundin-familien er storeier, har sikret seg en eierandel på 20 prosent i blokk 3B/4B utenfor kysten av Sør-Afrika.Det fremgår av en melding onsdag.I tillegg sikrer selskapet seg operatørskapet på blokken der Ricocure eier 60 prosent, mens Azinam, som selger seg ned, sitter igjen med de resterende 20 prosentene. Blokken dekker et område på 17.581 kvadratkilometer med vanndyp på mellom 300 og 2.500 meter. I området der blokken befinner seg, opplyses det at flere operatører planlegger å bore flere viktige letebrønner som har potensial til å åpne opp en helt ny petroleumsprovins av verdensklasse. På oljejaktDe neste tre årene skal Africa Oil og partnerne vurdere eksisterende seismikk og geologiske data for å identifisere mulige leteprospekter. - Vi er glade for å legge denne blokken til vårt lager av høykvalitets letemuligheter i et område der flere nøkkelbrønner skal bores av industrien det kommende året, sier konsernsjef Keith Hill i Africa Oil Corp. - I nord og langs trenden planlegger både Total og Shell å bore potensielle "spillåpnere", og samtidig øke deres posisjoner i andre blokker i nærhet til 3B/4B, fortsetter han.Spennende eiendelerI tillegg til direkte eierandeler i felt i Kenya, Etiopia og nå Sør-Afrika, eier Africa Oil også rundt 35 prosent av Africa Energy Corp. som eier 49 prosent av Main Street 1549 Proprietary Limited, som igjen har en eierandel på 10 prosent i blokk 11B/12B der et partnerskap anført av Total, nylig gjorde et betydelig gasskondensatfunn med Odfjell Drillings halvt nedsenkbare borerigg «Deepsea Stavanger».- Det store Brulpadda gasskondensant- og lettolje-funnet annonsert i første kvartal åpner opp et nytt verdensklasse olje- og gasspill offshore Sør-Afrika med betydelige potensial. Vi fullførte nylig første fast av 3D-seismikkpprogrammet over Paddavissie Fairrway, og vi er i fremskredne samtaler om å sikre en rigg for den neste letebrønnen planlagt på Block 11B/12B i tidlig 2020, sa konsernsjef Garrett Soden i Africa Energy Corp i forbindelse med presentasjonen av selskapets resultater for første kvartal.Africa Oil Corp har også en eierandel på vel 18 prosent i Eco Atlantic Oil & Gas som er medeier i en svært spennende blokk i Guyana i Sør-Amerika. I nabolaget har ExxonMobil gjort funn av enorme oljeforekomster de siste par årene. Boreskipet «Stena Forth» er hyret inn til boring av den første letebrønnen med Tullow som operatør. Africa Oil er notert både i Toronto og Stockholm. Siden årsskiftet er aksekursen opp rundt 30 prosent. 

sør-afrika
africa oil corp
africa energy
lundin
oljeselskap
oljeleting
deepsea stavanger
odfjell drilling
total
eco atlantic
guyana
sør-amerika
exxonmobil
Nyheter
Politikk