Afrika nærmer seg historisk frihandelssone

Den afrikanske unionen (AU) lanserer driftsfasen i en ny handelsavtale, men analytikere sier at kontinentet vil møte utfordringer før pakten kan realiseres.

Politikk

De 55 medlemslandene i AU deltar denne helgen i et toppmøte i Niger, der avtalen formelt skal kunngjøres. Målet i avtalen er å fase ut handelstoll fra Kapp det gode håp til Kairo.Nigeria, kontinentets største og mest folksomme økonomi, har nylig gått med på å signere avtalen, etter å ha utvist skepsis lenge. Med det vil handel mellom de afrikanske landene blomstre, mener tilhengere av African Continental Free Trade Area (AfCTA).– Det er en bemerkelsesverdig oppnåelse. Den kan kun beskrives som historisk, sier kommisjonsleder Moussa Faki Mahamat for AU.Forhandlinger gjenstårMen det er flere hindringer i veien før avtalen kan få ønsket effekt. Det er foreløpig ingen enighet om en tidslinje for senking av tollavgifter, sertifisering av «Made in Africa»-produkter eller meklingsorganer som kan håndtere handelskonflikter.– Det gjenstår enighet om helt sentrale punkter, sier direktør Trudi Hartzenberg i Talac, en organisasjon innen handelslov i Sør-Afrika.I den første fasen skal avgifter på 90 prosent av goder elimineres i frihandelssonen. Tollsatsene skal imidlertid reduseres gradvis på 7 prosent av sensitive goder, slik at land kan beskytte sine nasjonale sektorer mot utenlandsk import. Satsene på gjenstående varene skal forbli intakt.Analytikere påpeker at afrikanske økonomier er svært avhengig av landbruk og primærressurser som mineraler og skog, uten det nødvendige næringsmangfoldet til å livnære aktiv handel.Lite handel mellom landeneHandelen mellom afrikanske land er lav, på rundt 16 prosent, sammenlignet med 65 prosent handel mellom europeiske land.Den gjennomsnittlige tollsatsen innen handel mellom afrikanske land er på 6,1 prosent, mye høyere enn tollsatsene ved eksport til ikke-afrikanske land. Denne forskjellen nevnes ofte som en av hovedgrunnene til at handel mellom afrikanske land er så lav. Analytikere peker også på korrupsjon, svak infrastruktur og treg flyt av varer.– Afrikansk handel foregår ofte med resten av verden, men lite mellom landene, sier Jakkie Ciliers i den sørafrikanske tenketanken Institute of Security Studies.AfCTA-tilhengere mener imidlertid at handel mellom afrikanske land kan styrkes med 60 prosent innen fem år. Andre mener en slik utvikling vil ta lang tid.– Frihandelsavtalen mellom Canada og EU tok sju år å fremforhandle, og det var mellom ett land og en relativt samlet og integrert union. AU består av 55 medlemsland som er i ulike faser innen økonomisk utvikling, sier Elissa Jobson i tenketanken ICG.(©NTB)

afrika
Nyheter
Politikk